1 Wie ben je en wat doe je? Ik ben Murk Okkema en ik ben projectmanaer bij Technolab

2 Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit? Als projectmanager mag je een grote variëteit aan onderzoeken behandelen. In de basis natuurlijk de monitoring van water- en luchtinstallaties door beoordeling van periodieke uitslagen. Door deze monitoring wordt de veiligheid / gezondheid van de gebruikers gewaarborgd en middels chemische onderzoeken kan ook de levensduur van een installatie worden geoptimaliseerd. De contacten met opdrachtgevers zijn heel leuk om hier grip op te houden.

Onderzoeken naar project specifieke aanvragen zijn natuurlijk altijd een uitdaging. Waar zitten mogelijke pijnpuntjes in een installatie, is de installatie goed afgestemd op het gebruik, kun je de oorzaak van een lekkage of geurklacht achterhalen, uit welk materiaal bestaat een vervuiling of waarom voelen mensen zich niet prettig op hun werkplek? Wekelijks komen er genoeg van deze vragen binnen waarbij de uitdaging ligt om middels een gericht onderzoek te komen tot een inzicht in een praktische oplossing.

3 Waarom ben je bij Technolab aan de slag gegaan? Ik kende Technolab van controles op luchtbehandelingsinstallaties. Door de onderbouwing en toelichting op de rapportages werd de interesse gewekt in de mogelijkheden van verschillende onderzoeken. Ik had het geluk dat Technolab aan het uitbreiden was en mocht dan ook beginnen in een prachtig nieuw pand.

4 Waarom is Technolab anders dan anderen? Technolab maakt de vertaalslag tussen de aanvraag naar een doelgericht onderzoek en uiteindelijk een duidelijk rapport, waarin laboratoriumuitslagen leesbaar worden vertaald naar een oplossing. Door de toelichting op de rapportages krijgen opdrachtgevers praktische ondersteuning bij de aanpak of uitvoering.

5 Wat is het leukste dat je vorige week op werkgebied hebt gedaan? We hebben met een installateur op een voor hem nieuwe locatie, een plan van aanpak gemaakt voor het waterleidingsysteem. Het systeem wordt inzichtelijk gemaakt en beoordeeld worden waarna, na een reiniging, een zo optimaal resultaat kan worden behaald met het nieuw op te stellen beheersplan.

6 Welke gebeurtenis met een klant ga je nooit meer vergeten? Dat we na een lange zoektocht de oorzaak van een specifieke geurklacht toch de oorzaak hebben gevonden. De geur was niet constant aanwezig en bleek uiteindelijk veroorzaakt door rottende bacteriën in de isolatie in de gevel. Dit werd veroorzaakt door vochtdoorslag bij neerslag tijdens een specifieke windrichting.

7 Wat is de grootste blunder die je ooit tijdens je werk hebt gemaakt? Tijdens het wisselen van een slibstreamfilter heb ik de filterzak te snel willen trekken waardoor de vervuiling enthousiast naar buiten kwam. Het gevolg was dat ik een nieuwe broek kon kopen.

8 Wat zou je nog graag willen leren in je huidige functie? Ik zou me graag verder willen verdiepen in arbeidshygiëne.

9 Met welke collega zou je wel eens een week willen ruilen en waarom? Ik zou graag eens een volle week buitendienst willen doen. Gelukkig kan ik nu ook wel eens met een uitvoering meedraaien, maar met een weekje buitendienst hou je veel gevoel met de uitvoering van wat Technolab doet.